Heart For Life

Elk jaar organiseert BeMSA Hasselt in samenwerking met de uHasselt het evenement ‘Heart for Life’. Het doel is om 45-plussers bewust te maken over de staat van hun hart en vaten en welke invloed hun (al dan niet gezonde) levensstijl hierop heeft. Hart- en vaatziekten behoren namelijk tot één van de grootste doodsoorzaken in België. Daarom vinden wij, studenten geneeskunde, het belangrijk om mensen hiervan bewust te maken. Dit wordt niet alleen gedaan via infostandjes, maar ook door middel van verschillende interactieve testjes die vrijwillige geneeskundestudenten bij U afnemen. Op basis hiervan wordt uw risico op hart- en vaatziekten bepaald. Het is echter niet ons doel om te screenen maar eerder om u bewust te maken van uw risico, daarom dat dit risico ook nog met u individueel wordt besproken. Bewustwording is immers de eerste stap om actief aan de slag te gaan om uw risico te verlagen!

Waarom richten we ons dan specifiek op 45 plussers? Wel, het risico op hart- en vaatziekten neemt toe bij het ouder worden. Deze sluimerende ziektes kunnen vooral vanaf 45+ de kop opsteken met soms drastische gevolgen. 25% van de overlijdens onder 65 jaar is namelijk toe te kennen aan hart- en vaatziekten.

Welke testjes worden er georganiseerd?

Op het parcours van Heart for Life, worden zowel de bloeddruk als het cholesterolgehalte gemeten. Verder bepaalt men ook het BMI, het vet- en spierpercentage en uw CO-gehalte. Ten slotte wordt een inspanningstest uitgevoerd met als alternatief een inspanningsvragenlijst voor wanneer U niet in staat bent de test uit te voeren.

Na de omloop worden uw resultaten van de testjes individueel besproken met een derdejaarsstudent Geneeskunde en heeft U de kans om extra vragen te stellen aan de aanwezige huisarts.

Daarnaast willen we U op het evenement ook duidelijk maken hoe U een gezondere levensstijl kan aannemen. Hiervoor zijn er leerrijke infostandjes over o.a. voeding en roken.