Mental Health

Vanaf dit jaar organiseert BeMSA Hasselt “Being Mental”, gefocust op mentale gezondheid.

Wat is mentale gezondheid? Volgens de World Health Organization is mentale gezondheid niet enkel het ontbreken van een mentale stoornis, maar ook het kunnen functioneren op een bevredigend niveau in de maatschappij op vlak van emotie en gedrag. Het betreft iedereen en veroorzaakt meer ziekte dan hart- en vaatziekten of kanker. De ziekte is vaak onderdoken. Het sijpelt door in het alledaags leven en gevoelens van schaamte houden hulp van buitenaf tegen.

Vergeleken met de algemene populatie hebben jonge mensen met hoge werkdruk een groter risico op mentale problemen. Daar bovenop blijkt dat geneeskundestudenten 2-3x meer kans dan hun leeftijdgenoten hebben op mentale problemen.

Het doel van dit project is om mentale gezondheid bespreekbaar te maken, geneeskundestudenten op een andere manier te doen nadenken over mentale gezondheid en tools aan te reiken om je eigen mentale gezondheid te waarborgen. Concreet zal dit gebeuren door een filmavond en een workshop, in samenwerking met de studentenpsychologen.