SOS

S.O.S. staat voor Seksuele Opvoeding op School. Geneeskundestudenten van de UHasselt gaan per 2 voor klassen van de middelbare school staan en op een interactieve, laagdrempelige en educatieve manier de jeugd iets bijleren over verschillende thema’s. Zaken als SOA’s, voorbehoedsmiddelen, sexting, puberteit, seksualiteit en relaties komen aan bod. We doorbreken enkele mythes die met deze onderwerpen te maken hebben en proberen thema’s uit de taboesfeer te halen. Op het einde van de lessen is er een vragenbox waarbij de leerlingen anoniem vragen opschrijven op een papiertje die vervolgens door  de geneeskundestudenten beantwoord worden.

De studenten krijgen alvorens ze gaan les geven een korte opleiding zodat ze weten hoe ze moeten reageren op verschillende situaties in de klas. Naast deze opleiding krijgen ze ook de theorie mee die nodig is om correcte informatie aan te bieden aan de jongeren. De interactieve lessen zorgen ervoor dat de leerlingen uit hun schelp komen. Omdat er een klein leeftijdsverschil is tussen de jongeren en de studenten ontstaat er een leuke sfeer waarin de jongeren open zijn en er makkelijk discussies worden aangegaan.

Na een geslaagde eerste editie in 2018 gaan we dit jaar opnieuw lesgeven in middelbare scholen in Hasselt. Dit project is ontstaan vanuit BeMSA en gebeurt in samenwerking met Sensoa.